2016-01-06  Mini team

Match results

15 teams. Number of rounds: 7. Bye (*) awards Average+.

Rank Team Score  Name    Roster                     

  1   9 92,80  Titan    Nikolov - Karaivanov - Hristov - Ignatov    
  2   4 91,71 * Turist   Yordanov - Stanev - Borisov - Tachev      
  3   3 83,78  Sredec   Nikolchev - Simeonov - Bonev - Nedelchev    
  4   7 80,41  B. Popov  Popov - Malakova - Skorchev - Gunev       
  5   1 80,09  Bridge +  Vanchev - Bosev - Darakchiev - Iliev      

  6   8 78,97  Dancho   Kapitanski - Gyurov - Donchev - Dechev     
  7   5 76,91  KSB Radkov Trendafilov - Tenev - Tiholov - Delinov - Radkov
  8  14 70,54  TRIP    Velichkov - Iliev - Radev - Rusev        
  9  13 61,10 * Kazanlak  Yovkov - Kebapchiev - Enchev - Myahov      
 10  12 60,45 * Ujna zona  Velichkov - Todorov - Ivanchev - Radev     

 11  10 60,30 * TEDK    Dimitrov - Bozhkova - Bozhkov - Kunev      
 12  11 59,52  INVINCIBLE Cholakov - Tonev - Dzhapunov - Nikolov     
 13  15 58,74 * Quatro   Gogev - Angelov - Petkov - Baldzhiyski     
 14   2 56,76  Sofia    Hristova - Hristov - Hristova - Nedelcheva   
 15   6 53,02 * Hebros   Milkov - Videv - Siderov - Myahov        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round: 7                       
Tbl Team              IMP    Score  
 1  9 Titan    3 Sredec   10- 5  12,80 7,20
 2  1 Bridge +  4 Turist   12-24   4,26 15,74
 3  7 B. Popov  5 KSB Radkov 11-11  10,00 10,00
 4  8 Dancho   15 Quatro   32- 0  20,00 0,00
 5  2 Sofia    14 TRIP     0-20   1,91 18,09
 6  12 Ujna zona  11 INVINCIBLE  0- 0  10,00 10,00
 7  6 Hebros   13 Kazanlak   0-13   3,91 16,09
 8  10 TEDK    -- --          12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round: 6                       
Tbl Team              IMP    Score  
 1  1 Bridge +  9 Titan    6-13   6,26 13,74
 2  3 Sredec   5 KSB Radkov 16-10  13,28 6,72
 3  15 Quatro   4 Turist    7-29   1,45 18,55
 4  7 B. Popov  11 INVINCIBLE 24- 1  18,76 1,24
 5  8 Dancho   14 TRIP    10- 8  11,20 8,80
 6  10 TEDK    2 Sofia    6-13   6,26 13,74
 7  12 Ujna zona  6 Hebros    3- 3  10,00 10,00
 8  13 Kazanlak  -- --          12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round: 5                       
Tbl Team              IMP    Score  
 1  9 Titan    3 Sredec    3- 4   9,39 10,61
 2  1 Bridge +  11 INVINCIBLE 24-12  15,74 4,26
 3  15 Quatro   5 KSB Radkov  1- 7   6,72 13,28
 4  4 Turist   14 TRIP    15- 2  16,09 3,91
 5  7 B. Popov  2 Sofia    16- 3  16,09 3,91
 6  10 TEDK    8 Dancho    3- 9   6,72 13,28
 7  12 Ujna zona  13 Kazanlak   0- 4   7,71 12,29
 8  -- --     6 Hebros           12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round: 4                       
Tbl Team              IMP    Score  
 1  1 Bridge +  9 Titan    12-10  11,20 8,80
 2  5 KSB Radkov 11 INVINCIBLE  9- 7  11,20 8,80
 3  3 Sredec   7 B. Popov  21- 0  18,33 1,67
 4  8 Dancho   15 Quatro    5-22   2,69 17,31
 5  10 TEDK    14 TRIP     0- 1   9,39 10,61
 6  6 Hebros   2 Sofia    1-15   3,58 16,42
 7  4 Turist   13 Kazanlak  24- 0  18,97 1,03
 8  -- --     12 Ujna zona         12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round: 3                       
Tbl Team              IMP    Score  
 1  9 Titan    11 INVINCIBLE 11- 0  15,38 4,62
 2  15 Quatro   1 Bridge +   4-11   6,26 13,74
 3  14 TRIP    3 Sredec    6-11   7,20 12,80
 4  6 Hebros   7 B. Popov   0-13   3,91 16,09
 5  2 Sofia    5 KSB Radkov  1-15   3,58 16,42
 6  8 Dancho   12 Ujna zona  20-11  14,60 5,40
 7  10 TEDK    13 Kazanlak  11- 1  15,00 5,00
 8  4 Turist   -- --          13,10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round: 2                       
Tbl Team              IMP    Score  
 1  14 TRIP    9 Titan    9-20   4,62 15,38
 2  11 INVINCIBLE 3 Sredec    8- 0  14,18 5,82
 3  5 KSB Radkov 1 Bridge +   1-14   3,91 16,09
 4  15 Quatro   7 B. Popov  23-13  15,00 5,00
 5  2 Sofia    8 Dancho    5- 5  10,00 10,00
 6  6 Hebros   4 Turist   20-10  15,00 5,00
 7  12 Ujna zona  10 TEDK    14-11  11,76 8,24
 8  -- --     13 Kazanlak          12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round: 1                       
Tbl Team              IMP    Score  
 1  1 Bridge +  2 Sofia    6- 1  12,80 7,20
 2  3 Sredec   4 Turist   12- 0  15,74 4,26
 3  5 KSB Radkov 6 Hebros   12- 1  15,38 4,62
 4  7 B. Popov  8 Dancho    6- 1  12,80 7,20
 5  9 Titan    10 TEDK    17- 0  17,31 2,69
 6  11 INVINCIBLE 12 Ujna zona  22- 8  16,42 3,58
 7  13 Kazanlak  14 TRIP     0-17   2,69 17,31
 8  15 Quatro   -- --          12,00


Match results